Noordkop Actueel
Algemeen

Stichting ‘Vrienden van park de Meet” maakt zich zorgen over plannen projectontwikkelaar Dhaliapark Winkel

WINKEL – De Stichting ‘Vrienden van park de Meet” maakt zich grote zorgen over de plannen van projectontwikkelaar Scholten uit Wognum die een stuk van het park bij het ontwikkelingsplan wil betrekken.

In een e-mail aan het college en gemeenteraad van Hollands Kroon schrijft de Stichting ‘Vrienden van park de Meet”: “In 2021 heeft de Scholten groep in samenspraak met het stedenbouwkundig bureau Kuiper compagnons een ontwikkelplan ingediend bij de gemeente “Hollands Kroon”, betreffende het bouwen van woningen. Het eerdergenoemde ontwikkelplan, inmiddels bekend als Daliapark, zal worden gerealiseerd op een kavel gelegen tussen de Noordwest kant van park “de Meet”, Dorpstraat en Trambaan te Winkel en de Niedorperweg. Op de eerder gehouden informatieavond betreffende dit plan zijn ook de verschillende schetsen van de ruimtelijke indeling, waaronder een Plankaart gepresenteerd.”

De stichting laat weten dat zij de plannen van Scholten van harte toejuichen. Maar, schrijft de stichting in de e-mail: “Echter valt vooralsnog uit onderstaande Plankaart op te maken dat er aan de Noordwest kant van het park “de Meet” toch een stuk van het bestaande park lijkt te worden betrokken bij het ontwikkelplan. Dit staan op de Plankaart aangegeven als gearceerd, met de opmerking “nader uit te werken”. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling! In 2015 is er immers al een stuk van 2000 m2 aan de zuidkant van het park “de Meet” verkocht aan Hoorne vastgoed, dit ten behoeve van realisatie van parkeerplaatsen.

Om mogelijke verdere versnippering van het park te voorkomen vraagt Stichting “Vrienden park de Meet” het college van B&W evenals de gemeenteraad om in te stemmen met het volgende voorstel. Dit betreft het verzoek om de grens aan de gehele Noordwest kant van het park “de Meet” met 2 meter uit te breiden en daarmee te verleggen naar de nog verder te ontwikkelen kavel. Op de plankaart staat de groene strook voorzien van struiken en bomen, die gevoelsmatig al bij het park “de Meet” behoren, nu (nog) op het verder te ontwikkelen terrein van de Scholten groep. Door de grens te verleggen kan de groene strook vol biodiversiteit behouden blijven, en een mooie groene aanvulling blijven van het reeds bestaande park “de Meet.

LADA&ANDERS hebben hierop schriftelijke vragen gesteld aan het college van Hollands Kroon. Zo wil de partij weten of het college de e-mail van de Stichting ‘Vrienden van park de Meet” heeft gekregen waarin zij met de suggestie komen om de grens van het park met 2 meter uit te breiden.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Lokale woonlasten in 2022 weer tientallen euro’s duurder

Redactie

Traybake van gnocchi, boerenkool en feta

Albert Heijn

Voel je Tarzan tijdens de voorjaarsvakantie in de Noordkop

Redactie