Noordkop Actueel
Algemeen

Pachtwet landbouw gaat op de schop

NOORDKOP – Het kabinet is bezig met de realisatie van een nieuwe langlopende pachtvorm die straks als standaard gaat dienen bij het pachten van gronden van het Rijk. De kortlopende pachtvorm gaat tegelijk minder aantrekkelijk worden gemaakt. Ook komt er een meetinstrumentarium dat meer inzicht  moet geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze zich heeft ontwikkeld.

Sinds de evaluatie van het pachtstelsel in 2014 is met en door betrokken partijen gesproken over een nieuwe inrichting van het pachtstelsel. Het pachtsysteem zou moeten bijdragen aan duurzaam bodembeheer en het versterken van de positie van de boer, die meer mogelijkheden krijgt om te kunnen investeren.

De belangrijkste wens van het kabinet is om een nieuwe langlopende pachtvorm te introduceren en deze tot de standaard te maken. Deze nieuwe variant draagt bij aan de continuïteit en maakt het voor boeren makkelijker om langetermijninvesteringen te doen. Op dit moment sluiten verpachters veelal kortdurende pachtcontracten af die, door schaarste aan grond en liberale prijsvorming, hogere prijzen hebben. Voor verpachters zijn de huidige reguliere (langdurige) pachtcontracten minder interessant omdat door de huidige wetgeving de prijzen bij reguliere pacht lager liggen. Het kabinet wil dit veranderen en toewerken naar een systeem waarbij langlopende pacht de norm wordt. Tegelijkertijd wordt kortlopende pacht minder aantrekkelijk gemaakt. Kortdurende pachtcontracten brengen meer onzekerheid mee voor de boeren en maakt het voor boeren minder interessant om te investeren in de bodemkwaliteit.

Wanneer de nieuwe pachtvorm inwerking gaat treden  is nog onduidelijk. de wetswijziging moet eerst nog door de Eerste- en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Fruit- en groententelers krijgen te maken met veel strengere eisen gebruik knalapparatuur

Redactie

Gerrit Dekker te gast in ‘Met de deur open’ op Noordkop Centraal

Redactie

NL Doet: Opknappen buitenterrein De Helderse Vallei

Redactie