Noordkop Actueel
Van links naar rechts: wethouder Jelle Beemsterboer en mevrouw Paauw. (Foto: Pierre Mettes)
Gemeenten Nieuws

Ondertekening voor appartementen Parallelweg Schagen

SCHAGEN – Donderdag 25 november ondertekenden Paauw Beheer B.V. en  wethouder Jelle Beemsterboer een anterieure overeenkomst. Aan de Parallelweg in Schagen worden 19 sociale koopappartementen gebouwd.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Op deze locatie was ooit ook een bouwplan dat destijds niet is gerealiseerd. Nu zien we kans om op deze plek nieuwe woningen te realiseren. Het plan kan na deze overeenkomst nader uitgewerkt worden, ook participatie met omwonenden maakt daar onderdeel van uit.

De locatie ligt naast het fietspad tussen de Loet en de Handelsstraat in Schagen. Het nu braakliggende perceel was eerder ook in beeld voor woningbouw. In 2004 werd al een vergunning verleend voor de bouw van 4 woningen met parkeergarage. Dit plan is nooit uitgevoerd. Er is nu een plan gemaakt voor een appartementengebouw voor 19 appartementen in  2 tot 3 bouwlagen met parkeerplaatsen. De appartementen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Er is veel vraag naar deze woningen.

Nu de overeenkomst hiertoe is ondertekend, gaat de initiatiefnemer het plan verder uitwerken. Voor realisatie van het plan is een bestemmingsplanherziening nodig. Als het plan gereed is komt het in procedure. Dit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Daarna volgt de vergunningverlening voor de bouw. Als de procedures goed verlopen dan kunnen de woningen begin 2024 klaar zijn.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Rechtbank beslist: bouw stadhuis op Willemsoord kan doorgaan

Redactie

Belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Maritiem cluster in Den Helder gezet, inwoners gaan meepraten

Redactie

Burgemeester Den Helder spreekt namens het gemeentebestuur haar steunbetuiging uit aan Oekraïne

Redactie