Noordkop Actueel
Schets van de nieuwe strandopgang bij Huishuiden
Gemeenten Nieuws

Nieuwe strandopgang Huisduinen Den Helder

DEN HELDER – Het Hoogheemraadschap heeft in het kader van het Kustversterkingsplan Zwakke Schakels dat in 2013 is gemaakt besloten dat de zeewering ter hoogte van de strandopgang Huisduinen zal gaan verzanden waardoor er een nieuwe duin gaat ontstaan die reikt tot aan de kustlijn.

Voor de mensen die naar het strand bij Huisduinen en het strandpaviljoen Factor 30 willen betekend dit dat ze de oude strandopgang niet meer kunnen gebruiken en er een nieuwe strandopgang gerealiseerd moet gaan worden.

In overleg met de Omgevingsdienst NHN, het Hoogheemraadschap, Landschap NH, de veiligheidsregio, de paviljoenhouder en diverse afdelingen binnen de gemeente Den Helder is gezocht naar een werkend alternatief en die heeft geleid naar een ontwerp van ± 800 meter lang en 4 meter breed wandel- en fietspad tussen Fort Kijkduin en het strandpaviljoen. Het wandel- fietspad komt te liggen aan de zeezijde op de nieuwe zandaanwas op de dijk.

Om het project te realiseren moet de gemeenteraad toestemming geven om het extra investeringskrediet van 350.000 tot 400.000 euro beschikbaar te stellen wegens de onvermijdelijke kostenstijging en de samenhangende kapitaallasten van ongeveer 21.000 euro.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Inwonersbijeenkomst voor inwoners ’t Veld over arbeidsmigrantenhuisvesting

Redactie

Schagen start onderzoek haalbaarheid ontwikkeling Muggenburg-Zuid

Redactie

Ideeënmarkt Hollands Kroon, ook een idee? Meld u aan

Redactie