Noordkop Actueel
Gemeenten Nieuws

Nauwelijks signalen bezit steekwapens door basisschoolleerlingen Den Helder, wel zorgen over leeftijd overlastgevers

DEN HELDER – Dit blijkt uit gesprekken die Den Helder heeft gevoerd met alle schoolbesturen, ouders en de directeuren van de basisscholen in Den Helder. Het gesprek ging daarnaast ook over de sociale veiligheidsaspecten die op en rond de basisscholen in de gemeente Den Helder spelen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Men is erg tevreden over de samenwerking tussen de basisscholen, de wijkagenten en het jongerenwerk in de aanpak van overlast bij de scholen. Wel maakt men zich zorgen over de mogelijke gevolgen van Corona en de steeds jonger wordende groep overlastgevers. Zij hebben ons geadviseerd in gesprek te blijven, de signalen vroeg op te pakken en te kijken naar de mogelijkheden om informatie in een vroeger stadium te delen.”

De gemeente Den Helder heeft in de week van 11 t/m 15 oktober 2021 een inzamelingsactie gehad van steekwapens. In de week voor deze inleveringsactie hebben HALT en de politie op verzoek van de burgemeester een workshop over de gevaren van wapens gegevens aan het middelbaaronderwijs in Den Helder. Uit deze workshops is naar voren gekomen dat het beeld rondom wapens niet of nauwelijks herkend wordt bij de leerlingen.

Den Helder heeft daarom de conclusie getrokken dat er geen specifieke actie op het bezit van messen nodig is, maar dat de thema jeugd & veiligheid wel de aandacht blijft vragen van de gezamenlijke diensten zoals HALT en de politie.

 

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Voorstel uitbreiding van de Leegstandsverordening Visbuurt, Van Galenbuurt, Oostsloot en Centrum Den Helder

Redactie

Den Helder start handhavingstraject tegen horeca wegens diverse overtredingen coronamaatregelen

Redactie

10 jaar Hollands Kroon en dat moet natuurlijk gevierd worden

Redactie