Medewerker Export Ministerie van Defensie 22-09-2023

 1. Vacatures Den Helder
 2. Medewerker Export Ministerie van Defensie 22-09-2023

Werken in Noordkop

 

Introductie vacature 

Medewerker export, opslag en gereedschap magazijn

 • Locatie: Den Helder

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages.

Wat ga je doen?

1. Het uitvoeren van expeditieactiviteiten

 • het verzendgereed maken van goederen waaronder het zonodig verpakken,het verzorgen van de begeleidende expeditiedocumenten en het aanvragen van het juiste vervoer;
 • het benoemen, coderen en registreren van de aangeboden en verzonden goederen en het verzorgen van de juiste documenten;
 • het registreren van gevaarlijke stoffen in het kader van de milieuwetgeving;
 • het signaleren, bewaken en verzorgen van in- en extern transport van drukhouders;
 • het verzorgen van alle interne transporten;
 • het opmaken van schade- en keuringsrapporten binnen de grenzen van de aangegeven richtlijnen.

2. Het aanvragen, ontvangen, beheren, uitgeven en afvoeren van goederen door

 • het aanvragen van goederen m.b.v. geautomatiseerde systemen teneinde de voorraad in het magazijn op peil te houden;
 • de goederen bij ontvangst te controleren op hoeveelheid, waar mogelijk te controleren op technische aspecten (kwaliteit) en op aspecten van arbeidsomstandigheden en milieu;
 • de goederen op te slaan onder zodanige condities dat de kwaliteit gehandhaafd blijft en vol-daan wordt en de eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu;
 • registratie van de opgeslagen goederen in de daarvoor vereiste geautomatiseerde systemen en het archiveren van de documentatie ten behoeve van de bewijsvoering (ook in het kader van registratie gevaarlijke stoffen conform de milieuwetgeving);
 • het gereedzetten en uitgeven van artikelen en goederen ten behoeve van werkopdrachten.

3. Het aanvragen, ontvangen, beheren, uitgeven en het geven van gebruikersinstructie van (meet)gereedschappen en productiemiddelen door:

 • het aanvragen, ontvangen, coderen, registreren en opslaan van nieuwe gereedschappen en productiemiddelen
 • het uitgeven en innemen van (meet)gereedschappen en productiemiddelen volgens het in ge-bruik zijnde uitleensysteem en het rappelleren na het verstrijken van de uitleentermijn
 • het opmaken van schade- en keuringsrapporten binnen de grenzen van de aangegeven richt-lijnen
 • het geven van eerste echelonsonderhoud aan apparatuur, machines en gereedschappen
 • het (laten) repareren van beschadigde of defecte gereedschappen en productiemiddelen, dan wel bij onherstelbare schade het, indien mogelijk, vervangen van het gereedschap of produc-tiemiddel door een aanvraag hiervoor te starten
 • Het tijdig verzamelen, registreren en ter kalibratie aanbieden van meetgereedschappen en het na retour ontvangen weer verstrekken aan de gebruiker of deze op te slaan in het magazijn
 • het geven van gebruikersinstructie over het juiste gebruik van (hulp)materialen, gereedschap-pen en productiemiddelen

4. Het aanvragen, beheren, verzorgen van de uitgifte/inname van en het geven van instructie over persoonlijke beschermingsmiddelen

 • het aanvragen, ontvangen, registreren en opslaan van persoonlijke beschermingsmiddelen m.b.v. geautomatiseerde systemen teneinde de voorraad in het magazijn op peil te houden
 • het beheren van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen, het op peil houden van de aanwezige voorraad met in acht name van houdbaarheidscriteria en ¿data.
 • het bij uitgifte controleren op compleetheid en juiste werking en bij inname op defecten en/of ontbrekende delen
 • het initiëren van onderhoud c.q. vervanging bij (on)herstelbare schade
 • het geven van instructie voor een juist gebruik en toepassing van de persoonlijke bescher-mingsmiddelen gelet op de uit te voeren werkzaamheden

5. Het beheren en geven van onderhoud aan alle in gebruik zijnde transportmiddelen bij de materieelgroep

 • adviseert de operationeel beheerder bij behoeftestelling bij vervanging of uitbreiding van de transportmiddelen waarbij o.a. gelet wordt op standaardisatie;
 • houdt een register bij van de in gebruik zijnde transportmiddelen en de staat van onderhoud;
 • ziet toe op een juist gebruik van de transportmiddelen;
 • geeft gebruikersonderhoud aan de diverse transportmiddelen.

OPMERKINGEN

 1. Eén van de medewerkers kan worden belast met coördinerende taken ten behoeve van de afstemming van de werkwijze en toepassing van procedures op meerdere locaties.
 2. Binnen de taakgroep of het afdelingsteam zal een ieder vanuit zijn/haar eigen specifieke kennis- en ervaringsniveau belast worden met één of meer regeltaken of ondersteunende werkzaamheden. Een flexibele instelling wordt vereist in verband met de inzet in één of meerdere taakgroepen

Wie zoeken we

 • MBO niveau 3,richting logisitiek- of door werkervaring verkregen vergelijkbaar werk- en denkniveau
 • kennis van regelgeving op het gebied van opslag gevaarlijke stoffen
 • kennis van en vaardig in het gebruik van persoonlijke bescherningsmiddelen
 • relevante applicatiecursussen zoals bijv SAP
 • kennis van de voor de functie relevante kantoor- en productiegerelateerde geautomatiseerde sys-temen
 • VCA
 • Goede contactuele vaardigheden
 • in het bezit zijn van rijbewijs B/E, heftruckrijbewijs, reachtruckrijbewijs

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 4
Minimum salaris: €2.400 bruto per maand
Maximum salaris: €2.950 bruto per maand
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder, Noord-Holland


Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vinden wij erg belangrijk daarom kan je vaak als medewerker gratis gebruik maken van onze sportfaciliteiten, zoals het zwembad, atletiekbaan en de sportschool.

De afdeling Commando Zeestrijdkrachten MT: Facilitair Onderhoud

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Techniekgroep Facilitair Onderhoud (TG FO) bij de Afdeling Maritieme Techniek van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelMagazijnmedewerker
Indicatie salaris (min – max]2950 – 2950
OpleidingsniveauMBO
Aantal uren (min – max)38 – 38
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheOverheid/Non-profit
LocatieDen Helder, Noord-Holland,Nederland
Soliciteer directhttps://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/medewerker-export-opslag-en-gereedschap-magazijn-11398

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nkactueel.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Noordkop en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.