Noordkop Actueel
Gemeenten Nieuws

Iepenziekte zorgt voor kaalslag onder bomen Den Helder

DEN HELDER – Ook in 2021 heeft de iepziekte bomen in Den Helder getroffen. De gemeente Den Helder heeft er helaas weer veel weg moeten halen om de verspreiding van de ziekte zo veel mogelijk tegen te gaan. Vooral de oudere bomen verdwijnen uit het stadsbeeld als gevolg van deze ziekte. De ziekte is een grote zorg en daarom wil de gemeente Den Helder haar inwoners elk jaar opnieuw informeren over het iepenbestand.

Cijfers 2021

In Den Helder stonden begin van 2021 zo’n 6500 solitaire iepen. Daarvan zijn nu bijna 1675 zieke iepen weggehaald. Van deze gerooide iepen was van 1564 stuks de diameter kleiner dan 60 cm. De overige bomen hadden een grotere diameter. Ze waren niet allemaal even groot en even beeldbepalend, maar het blijft een gemis. Daarnaast is in 2021 1482 m2 bosplantsoen (plantsoen met dichte begroeiing van struiken en bomen) weggehaald als gevolg van iepziekte.

In 2021 zijn er inmiddels 48 stuks terug geplant. In 2020 waren dat er 205. Toen werden er 759 zieke iepen verwijderd. Dit jaar is een achterstand in herplant ontstaan. Dit komt omdat het bestrijden van de iepziekte en het  weghalen van iepenstobben van voorgaande jaren een groot gedeelte van het budget en tijd in beslag genomen heeft.

Budget

Voor het bestrijden van iepziekte en de herplant van nieuwe bomen is structureel een budget van € 420.000,-beschikbaar.

Toenemende iepziekte

De belangrijkste oorzaken van de toename van iepziekte zijn:

  • Klimaatverandering. Door de hogere temperaturen blijft de kever die de ziekte verspreidt langer actief;
  • Conditievermindering bij de oudere bomen door leeftijd en droogte;
  • Oude iepensoorten zijn niet of laag resistent;
  • Een minder actief preventiebeleid door buurgemeenten en defensie. Daardoor neemt de infectiedruk toe en het risico van verspreiding van de ziekte wordt hoger.

Meer diversiteit bomen

Het college wil meer diversiteit aan bomen in Den Helder. ‘Er zijn veel variëteiten van de iep op de markt die een goede tot zeer goede resistentie tegen de ziekte hebben. Door te investeren in de aanplant van deze variëteiten creëren we een gevarieerd en toekomstbestendig iepenbestand in onze gemeente. Naast het planten van iepen, kiezen we er ook vaak voor om verschillende soorten bomen terug te planten. Een  gevarieerd bomenbestand is beter beschermd tegen ziektes en schimmels. Dit jaar zetten we in om de achterstand in herplant in te lopen. Zodra de voorbereiding gereed is, informeren we u over de exacte aantallen van te terug te planten bomen,’ schrijft het college

Het blijft echter nodig om zieke iepen te verwijderen. Zo gaat de gemeente Den Helder de verspreiding van de iepziekte zo goed mogelijk tegen en behouden zij zoveel mogelijk bestaande iepen. Ook blijven ze de noodzaak van het nemen van preventiemaatregelen bespreken met buurgemeentes en defensie.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Industrieterrein Robbenplaat Wieringerwerf intrek bij bedrijven, recordverkoop gronden

Redactie

Inwonersbijeenkomst voor inwoners ’t Veld over arbeidsmigrantenhuisvesting

Redactie

22 Sociale huurwoningen Molenvaart Anna Paulowna

Redactie