Noordkop Actueel
Bedrijven

Iedereen Kan Meedoen-Maand Microsoft stelt fonds beschikbaar

HOLLANDS KROON – Na twee jaar van beperkingen is Nederland eindelijk weer open. Het sociale leven dat zo lang grotendeels stilgelegen heeft, komt weer op gang. Na de pandemie is het echter niet vanzelfsprekend dat iedereen weer even makkelijk het sociale leven op kan pakken.

Fonds

Microsoft en de Hollandse Kroonse Uitdaging willen graag dat het voor iedereen mogelijk is om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Voor dit doel stelt Microsoft een fonds beschikbaar, het Iedereen kan meedoen-fonds. Dit fonds maakt onderdeel uit van het Microsoft Datacenter Community Fonds. De Hollands Kroonse Uitdaging zal voor de praktische uitvoering van de behandeling van de aanvragen en eventuele toekenning van gelden uit het fonds zorg dragen.

Mei is Iedereen kan meedoen-maand

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties die aanspraak willen maken op een bijdrage uit het Iedereen kan meedoen-fonds kunnen tot en met vrijdag 20 mei 2022 een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Simpel!

Als de aanvraag en de aanvragende organisatie voldoen aan het onderstaande is het mogelijk om met de knop eronder de aanvraag in te dienen. Een commissie, samengesteld door de Hollands Kroonse Uitdaging, beoordeelt de aanvragen en beslist over een eventuele toekenning.

 • Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen.
 • De activiteiten van de aanvrager vinden plaats in de Gemeente Hollands Kroon.
 • De aanvraag is bedoeld om uitsluiting van mensen aan het sociale en maatschappelijke leven, door het gebrek aan financiële middelen, tegen te gaan. Het is niet bedoeld voor andere doelen.
 • Er is totaal €13.500 beschikbaar.
 • De aanvraag dient goed onderbouwd te zijn. Met plan, financiële onderbouwing en eventuele offertes.
 • Er dient verslag en verantwoording te worden gedaan van de besteding de bijdrage.
 • De activiteiten van de aanvrager zijn niet partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk vormend.
 • De aanvrager is niet met winstoogmerk werkzaam .
 • De activiteiten van de aanvrager maken geen onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse en/of seksuele geaardheid.
 • De aanvrager houdt bij de activiteiten en accommodatie, waar mogelijk, voldoende rekening met de toegankelijkheid voor lichamelijk gehandicapten.
 • De doelstellingen of de activiteiten van de aanvrager zijn niet in strijd met de wet of het algemeen belang.
Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Ondernemers krijgen meer tijd voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Redactie

Tarieven grootverbruikers stijgen door verzwaren hoogspanningsnet

Redactie

Zorgen bij bouwbedrijven over sterk gestegen grondstofprijzen: ‘huizen worden onbetaalbaar’

Redactie