Noordkop Actueel
Algemeen Gemeenten Nieuws

Hollands Kroon moet 160 vluchtelingen opvangen

HOLLANDS KROON – Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio´s de gemeenten te verzoeken hiervoor opvang op te zetten. Het gaat hierbij om 50.000 opvangplekken. Als er in een volgende fase meer vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland komen en er sprake is van langduriger en duurzaam verblijf, dan vraagt dit een meer programmatische nationale aanpak. Die aanpak is nu in voorbereiding. Op dit moment ligt er voor de Veiligheidsregio Noord Holland Noord een opgave voor de opvang van 2.000 vluchtelingen. Voor Hollands Kroon gaat het om de opvang van 160 vluchtelingen.

Veel locaties voor opvang gemeld door ondernemers en particulieren

Het is bewonderingswaardig en hartverwarmend hoeveel inwoners en ondernemers in onze gemeente zich willen inzetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Wij houden een lijst bij van alle mogelijke opvanglocaties,’ schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.  ‘Veel van de locaties zijn bij ondernemers die ook arbeidsmigranten huisvesten. Die locaties zijn vergund en daarmee veilig. We zetten in op deze grotere opvanglocaties omdat hier meestal meer bedden beschikbaar zijn en omdat het voor ons dan makkelijker is om deze mensen zo goed mogelijk te helpen.

Hollands kroon heeft op dit moment 142 plaatsen in beeld voor opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne, deze locaties zullen zo snel mogelijk worden gecontroleerd op voorzieningen, brandveiligheid, hygiëne en op de aanwezigheid van de benodigde spullen zoals beddengoed.

Op zoek naar opvanglocaties voor langere periode

De meeste van de 142 plaatsen zijn de opvang voor een korte periode. Ondernemers die vergunde logies voor arbeidsmigranten hebben, hebben nu plek voor de opvang van deze mensen, maar niet meer in hun piekperiode (zomer) als er veel arbeidsmigranten werken. Daarom kijkt Hollands Kroon nu ook naar locaties die voor langere tijd ingezet kunnen worden. Hiervoor zijn zij onder andere in overleg met de woningbouwverenigingen, maar ook met particulieren. En kijken ze of eigen grond of gebouwen kunnen gebruiken voor opvang.

Hollands Kroon vangt nu 68 vluchtelingen op

Afgelopen weekend zijn er vanuit de veiligheidsregio 25 vluchtelingen in Hollands Kroon geplaatst. Daarnaast is een aantal inwoners zelfstandig naar de grens met Oekraïne afgereisd om vluchtelingen op te halen en onderdak te bieden. ‘Voor zover bij ons bekend, zijn dat 43 personen. Dat brengt het totaal van mensen die wij op dit moment onderdak bieden op 68 vluchtelingen. Via onze kanalen roepen wij onze inwoners op zich bij ons te melden, als zij mensen uit Oekraïne opvangen. Dan hebben wij deze mensen in beeld en kunnen wij de juiste zaken voor hen regelen,’  gaat het college verder in de brief.

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren deze opvang

Deze vluchtelingen ontvangen bij aankomst op de opvanglocatie een pakket voor de eerste levensbehoeften. Momenteel maken we afspraken met de voedselbank over het verstrekken van deze pakketten. Daarnaast ontvangen zij leefgeld voor een week. ‘Hiervoor komt een landelijke regeling, maar die is op dit moment nog niet bekend. Tot die tijd verstrekken we via de kerkgemeenschappen leefgeld. Wekelijks wordt er op de opvanglocaties ondersteuning geboden door de vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn en bieden zij praktische ondersteuning. Deze vrijwilligers staan in nauw contact met het wijkteam. Bij vragen die zij zelf niet kunnen oppakken schakelen zij met het wijkteam. Vluchtelingenwerk is hun hulpverlening nog aanhetinrichten. Zijgevenop korttermijn een voorlichting engaanspreekuren inrichten voor deze vluchtelingen.

Het wijkteam gaat langs bij particulieren

Het wijkteam gaat komende week langs alle adressen van particulieren die op eigen initiatief Oekraïense vluchtelingen heeft opgevangen. Zij laten hen weten dat wij er als gemeente voor hen zijn. Als zij ondersteuning nodig hebben wordt Wonen Plus Welzijn hiervoor ingeschakeld.

Onderwijs voor de kinderen

Met alle directeuren van de scholen wordt een afspraak gemaakt om af te stemmen hoe zij deze groep kinderen kunnen opvangen. Ook worden er afspraken gemaakt met andere betrokkenen zoals GGD, Incluzio, dierenartsen etc.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

RKBS de Vlieberg Den Helder in de race voor ANWB Verkeersplein

Redactie

Sloop huizen aan de Rijderstraat in ’t Veld gestart.

Redactie

Kabinet zet 2G plannen niet door

Redactie