Gemeente Den Helder, Verlengen beslistermijn ,vervangen van de bestaande schuur bij de woning, Koekoekstraat 2 1781WG Den Helder

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Den Helder. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Den Helder
  2. gmb-2023-392420
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHTKennisgeving voor verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes wekenBurgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat zij van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd:Koekoekstraat 2 1781WG Den Helder vervangen van de bestaande schuur bij de woningVerzenddatum: 08-09-2023Nieuwe uiterste beslistermijn: 24-10-2023Geen bezwaar mogelijkIngevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Behoudens deze uitzondering kan daarom pas tegen de vergunning bezwaar worden ingediend op het moment dat de vergunning verleend is.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nkactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen