Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning , plaatsen van een dakopbouw op de woning, Prins Willem-Alexandersingel 16 1782GS Den Helder

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Den Helder. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Den Helder
  2. gmb-2023-389291
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHTKennisgeving voor reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat zij de volgende de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:Prins Willem-Alexandersingel 16 1782GS Den Helder, plaatsen van een dakopbouw op de woningVerzenddatum: 6 september 2023BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden het recht tegen het besluit kosteloos bezwaar te maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. De termijn van zes weken gaat in één dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;- de reden waarom u bezwaar maakt;- de datum en uw handtekening.Voorlopige voorzieningWilt u de start van de activiteiten tegenhouden?Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nkactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen