Noordkop Actueel
Gemeenten Nieuws

Gemeente Den Helder verlengt partnerschap met New Energy Coalition

DEN HELDER – Gemeente Den Helder verlengt haar partnerschap met New Energy Coalition. New Energy Coalition is een organisatie die, samen met een netwerk van bedrijven, overheden en kennisorganisaties, werkt aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. De samenwerking met de gemeente Den Helder startte twee jaar geleden. Het partnerschap is verlengd tot 1 januari 2024.

De gemeente Den Helder zet zich in voor een duurzame, betrouwbare energievoorziening, nu en in de toekomst. Ook zet zij zich in voor een toekomstbestendige haven met aandacht voor de transitie naar een duurzame waterstofeconomie. Een overgang naar duurzame energievoorzieningen is namelijk van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. En voor een succesvolle energietransitie zijn nieuwe, schone energiebronnen en -systemen nodig, zoals waterstof. Dat biedt niet alleen kansen, maar is noodzakelijk om de regionale economie te versterken. Zodat bedrijven kunnen floreren en zorgen voor werkgelegenheid. Samenwerking met New Energy Coalition is daarbij een sleutel tot succes.

Kees Visser, wethouder energietransitie Noordzee: ‘Den Helder heeft een strategische positie in het hart van nieuwe energie-ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar heeft het partnerschap met New Energy Coalition laten zien dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten. Dat is onder meer concreet zichtbaar in de uitvoering van het waterstofprogramma Noord-Holland Noord. Projecten zoals de blauwe waterstoffabriek in Den Helder brengen we samen verder richting realisatie. Door bijvoorbeeld oplossingen aan te bieden voor bestaande en potentiële knelpunten in de huidige energie infrastructuur. Daarbij is de inzet op waterstofeconomie onlosmakelijk verbonden met de opwekking van duurzame energie op de Noordzee in windparken.

Owen Huisman, operationeel directeur van New Energy Coalition is blij met de nieuwe overeenkomst. ‘Met de verlenging van het partnerschap met Den Helder en de andere partners in de regio zien we Noord-Holland Noord zich nadrukkelijk positioneren als zeer belangrijke energieregio, en in het bijzonder voor waterstof in Nederland en Europa. We leveren daar graag een bijdrage aan.’

Belang van samenwerking

Directeur Marieke Abbink van New Energy Coalition: ‘We zijn blij met de gemeente Den Helder als partner. Met de verlenging van onze samenwerking kunnen we het werk dat we inmiddels samen hebben opgebouwd door zetten. Samen op weg naar een duurzame toekomst.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Den Helder gaat 147 woningen aan de Jan Verfailleweg saneren, geluidshinder moet zo stuk minder worden

Redactie

VVD Hollands kroon kiest Wim Groot als lijsttrekker

Redactie

Steeds meer asbest dumping in Den Helder

Redactie