Noordkop Actueel
Foto: Lilla Kalocsai
Algemeen

Den Helder niet bevoegd op te treden tegen dierenmishandeling

DEN HELDER – Voor het optreden tegen specifiek dierenmishandeling ligt de bevoegdheid niet bij de gemeente. In de praktijk worden meldingen over dierenmishandeling/verwaarlozing/overlast daarom altijd doorgestuurd/gedeeld met de politie. Dit schrijft het college van Den Helder aan de gemeenteraad naar aanleiding van de toezegging tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2022 waar de gemeenteraad het college vroeg onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dwangsommen of een bestuurlijke boete op te leggen aan dierenmishandelaars.

We treden waar mogelijk gezamenlijk op en bekijken per situatie wat er speelt en welke maatregelen we als gemeente kunnen inzetten. Hierbij maken we gebruik van diverse bevoegdheden. We acteren dus altijd op basis van de situatie en welk instrument het meest effectief is. Daarbij kunnen we als gemeente bij bijvoorbeeld ernstige woonoverlast (component) een bestuurlijke boete opleggen op basis van een overtreding van de APV of een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang als er bijvoorbeeld sprake is van een illegale situatie op basis van het bestemmingsplan.

Deze gezamenlijke aanpak kan bijvoorbeeld spelen bij illegale fokkerijen. Wij pakken de strijd met het bestemmingsplan aan en eventuele woonoverlast, de andere instanties de mishandeling van de illegaal gefokte dieren,” aldus het college

Meldingen van dierenmishandeling of verwaarlozing worden afgehandeld door de politie, de NVWA en het LID ( Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). Vaak komen meldingen binnen via 144 “Red een dier” en komen dan direct bij de politie, de NVWA of het LID terecht. Ook meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden doorgezet naar de politie.

Wel heeft Den Helder in haar APV regels opgenomen met betrekking tot (dieren)overlast, maar heeft geen regels wat dierenmishandeling betreft. De reden hiervoor is dat in de hogere wetgeving dit al is geregeld en Den Helder niet de bevoegde handhavende instantie is. Wel kan de gemeente op basis van de APV een bestuurlijke boete opleggen als het gaat om ernstige woningoverlast waarin ook dieren een rol spelen.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Weerbericht Noordkop: Tot en met zaterdagochtend kans op gladheid, zondag kans op ijzel

Redactie

Weerbericht Noordkop: bewolkt en buien

Redactie

Weerbericht Noordkop: buien en veel wind

Redactie