Noordkop Actueel
Foto: Kustwacht Den Helder
Bedrijven

Den Helder krijgt nieuw kustwachtcentrum, de huidige voldoet niet meer

DEN HELDER – De Kustwacht is een samenwerkingsverband waarin zes ministeries en verschillende diensten met elkaar samenwerken. Voor deze ministeries voert de kustwacht verschillende taken uit. Van search en rescue tot rampenbestrijding, van grensbewaking tot toezicht op visserij en milieu. De aansturing van al die taken wordt ondergebracht in een nieuw Maritiem Operatiecentrum (MOC). Het nieuwe MOC Kustwacht wordt hèt operationele centrum voor alles wat er in, op en boven de Noordzee gebeurt.Vanuit twee nieuwe gebouwen op de Marinebasis in Den Helder werken na realisatie verschillende overheids-diensten met elkaar samen. Een aanwinst voor Den Helder.

Peter van den Berg van de Koninklijke Marine:“De Kustwacht was al gevestigd in Den Helder. Zij maakten gebruik van de ruimte in het hoofdkwartier van de Admiral Benelux. Deze ruimte voldoet niet meer. Het takenpakket van de Kustwacht is in de loop der jaren fors toegenomen. De ontwikkelingen op het gebied van maritieme veiligheid op de Noordzee en de groei van de windmolenparken vragen om een nieuw, hypermodern hoofdkwartier speciaal voor de Kustwacht.

Er is een ambitieus ontwerp voor het nieuwe MOC vastgesteld, waarin huisvesting en ICT nauw met elkaar verweven zijn. Hier wordt de informatie van alle Kustwachtpartners bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Moderne ICT-voorzieningen maken het mogelijk om informatie snel te analyseren en met elkaar te delen. Een beter beeld van de situatie maakt meer informatie gestuurd optreden mogelijk.Van den Berg:“De Kustwacht zal nog beter in staat zijn om de veiligheid op de Noordzee te waarborgen en daar waar nodig ondersteuning te verlenen bij incidenten, rampen en crises.

Het MOC Kustwacht bestaat straks uit twee gebouwen op Marineterrein ‘Nieuwe Haven’ in Den Helder: een hoofdgebouw en een locatie voor uitwijk van het operationeel centrum, verbeterde opleidingsfaciliteiten èn voorzieningen voor continue doorontwikkeling van de ICT-middelen. Peter van den Berg: ”Het nieuwe Kustwachtcentrum is niet alleen een welkome aanwinst voor ons als Koninklijke Marine.Voor Den Helder betekent het meer en nieuwe werkgelegenheid. Belangrijk voor de stad en de regio!”

Planning

Na een periode van politieke besluitvorming en voorbereidingen is najaar 2018 gestart met de uitvoering. In 2025/2026 is het nieuwe Maritiem Operatiecentrum Kustwacht naar verwachting gereed en is de Kustwacht klaar voor de toekomst.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Werkleerbedrijf De Factorie in Schagen zoekt tweedehands fietsen

Redactie

Den Helder start handhavingstraject tegen horeca wegens diverse overtredingen coronamaatregelen

Redactie

Vuilstort Wieringermeer weer in beeld als stortplaats Amsterdams afval als overname AEB door AVR niet doorgaat.

Redactie