Noordkop Actueel
Foto: Theo Moras
Politiek

De emoties liepen hoog op bij debat Hollands Kroon.

HOLLANDS KROON – De partijen in Hollands Kroon, hopen op zoveel mogelijk stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarom gingen zij donderdagavond de strijd met elkaar aan in het verkiezingsdebat. De datacenters kwamen daar aan bod, het 10 jarig bestaan na tien jaar nog altijd niet een eenheid maar ook thema’s als verkeersveiligheid, woningbouw en verduurzaming werden besproken.

Theo Moras, Criticaster van Hollands Kroon was erbij en maakte het volgende verslag

Er werd met het thema over de datacenters begonnen. Zou de gemeente Hollands Kroon nog wel mee moetenwerken aan verdere uitbreiding van de datacenters? De meningen liepen daarover behoorlijk uiteen, sommige partijen vonden dat verdere uitbreiding beslist niet bespreekbaar is, maar onder meer de VVD en het CDA stonden daar anders tegenover en uiteraard is er altijd ruimte om besluiten terug te draaien als er niet een meer bij zouden komen. Verder was er verdeeldheid of er landbouwgrond moest worden opgeofferd voor woningbouw, er waren partijen die vonden dat de mogelijkheid om te bouwen benut moest worden maar dat je voorzichtig moest zijn met het opgeven van landbouwgrond.

Ook bestaat de gemeente Hollands Kroon nu tien jaar, een jubileum waar de gemeente graag bij stilstaat, maar volgens inspreker Theo Moras uit Zijdewind is er bepaald geen reden voor een feestje. Van een eenheid is volgens hem nog altijd geen sprake Ze begrijpen hier nog steeds niet dat mensen uit Niedorp zich hebben verzet tegen de door hen ongewenste fusie hij had liever met Schagen gefuseerd. Onafhankelijk Hollands Kroon heeft dit thema naar eigen zeggen als enige in zijn verkiezingsprogramma staan, er hadden na 10 jaar wel wat stappen verder genomen kunnen en moeten zijn”, Ook na langere tijd zal het gevoel volgens meneer Moras niet zijn veranderd, maar hij denk ook dat het bestuur er wei behoorlijk meer aan zou moeten doen.

Ook het milieuvraagstuk in Hollands Kroon was een onderwerp voor veel discussie. In de Wieringermeer staat een groot windpark maar de meeste partijen zijn het er over eens dat er geen windturbines bij moeten komen. Maar of er dan wel zonneparken komen daar was nog niet iedereen over uit. Hollands Kroon heeft zijn steentje wel bijgedragen op dit moment is het zaak dat we pas op de plaats maken. Kleine windmolens die op het eigen bedrijf is wat anders, maar grote windturbines zeker niet. Zonnepanelen komen wat de partijen betreft het liefst daken en op de plekken waar ze ook worden gebruikt, zoals op bedrijven maar in de wijken moeten geen zonneparken komen daar waren de meeste wel over eens.

Over de laatste stelling of er nu wel of geen park moet komen aan de Cultuurweg, ter compensatie van de bouw van meer datacenters, liepen de emoties nog hoog op. De enige voorstander van dat plan was Senioren Hollands Kroon, die met dat voorstel kwam maar GroenLinks vaak voorstander van initiatieven voor meer natuur, was tegen een bos vonden die niet  relevant.

Doordat de thema’s van het debat door de presentatie leiders Chantal Bos en Stijn vakkundig en op schema verliep werd het debat zoals voorzien exact op voorgenomen tijd afgesloten.

Het is nu aan de kiezers uit die gemeente of er in de volgende raadsperiode een andere wind zal waaien iets wat het gros van de inwoners van deze uitgestrekte gemeente graag zou willen. Maandag, dinsdag en woensdag kunnen de inwoners hun stem uitbrengen in de vele stembureaus die door de gemeente Hollands Kroon zijn ingericht.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Grensoverschrijdend gedrag Seniorenpartij Den Helder, Kees Bazen per direct uit de partij gezet

Redactie

Onafhankelijk Hollands Kroon stelt vragen over mogelijke ongelijke behandeling op Robbenplaat

Redactie

Ruzie binnen de Seniorenpartij Den Helder, Bazen stapt mogelijk uit de partij

Redactie