Noordkop Actueel
Gemeenten Nieuws

Belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Maritiem cluster in Den Helder gezet, inwoners gaan meepraten

DEN HELDER – Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van en het gebied rondom de haven in Den Helder: het Maritiem cluster. De afgelopen maanden hebben de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine -samen met andere belanghebbende partijen in de regio- gewerkt aan ontwikkelrichtingen voor de haven op de korte (2030) en lange termijn (2050).

Het doel van de ontwikkelrichtingen is ervoor te zorgen dat het ook na 2050 goed en fijn wonen is in de kop van Noord-Holland. De regisseur van dit proces, AT Osborne, heeft de uitkomsten van het traject vastgelegd in de deze maand gepubliceerde rapportage: Maritiem cluster Den Helder, Toekomstbestendige stad en haven voor de Kop van Noord-Holland. Het rapport kunt u hier downloaden.

De ontwikkelrichtingen worden de komende maanden verder besproken met buurgemeenten, met het bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke organisaties.

Opgaven, knelpunten en kansen

De regio Kop van Noord-Holland heeft te maken met een groot aantal opgaven, knelpunten en kansen. Havenontwikkeling, de benodigde uitbreiding van de Koninklijke Marine, bereikbaarheid, energietransitie, klimaatbestendigheid en maritieme stadsontwikkeling zijn daarin de belangrijkste thema’s. Omdat de ruimte in het Maritiem cluster schaars is, worden al deze thema’s in gezamenlijkheid bekeken en opgepakt.

Vervolgproces

De rapportage van AT Osborne is het vertrekpunt van de verdere ontwikkelingen in het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. De uitkomsten worden besproken met gemeenten in de regio, met het georganiseerd bedrijfsleven, de diverse ministeries, het Hoogheemraadschap en andere maatschappelijke partijen in het gebied. Parallel daaraan wordt er verdiepend onderzoek op een aantal onderwerpen gedaan. De rapportage van AT Osborne vormt vervolgens de basis voor het bestuursakkoord met alle betrokken overheden. In dit bestuursakkoord komen afspraken met alle betrokken overheden over gezamenlijke ambities voor het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland in de komende jaren.

In gesprek met inwoners

Het rapport is bovendien de basis om met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. Dat gebeurt binnenkort via Ingesprek.denhelder.nl.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Kliklijnen populair bij de gemeenten maar niet in Den Helder.

Redactie

Den Helder spoort ruim 58.000 euro aan uitkeringsfraude op

Redactie

10 jaar Hollands Kroon en dat moet natuurlijk gevierd worden

Redactie