Noordkop Actueel
Gemeenten Nieuws

Basisschool Floriant Den Helder gemeentelijk monument

DEN HELDER – Er is cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar Brakkeveldweg 51. Hieruit blijkt dat er aanleiding is om het pand aan te kunnen wijzen als gemeentelijk monument. Er is tevens advies gevraagd aan de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Op 14 december 2021 heeft het college haar voornemen uitgesproken om dit pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. De betreffende stukken over dit besluit hebben voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend,’ schrijft het college van Den Helder in een brief aan de gemeenteraad.

Op basis van deze gegevens heeft het college besloten dat het gebouw per 26 april j.l. is aangewezen als gemeentelijk monument.

Reacties

Heeft u dit ook al gelezen

Burgemeester Den Helder spreekt namens het gemeentebestuur haar steunbetuiging uit aan Oekraïne

Redactie

Rijden onder invloed komt inwoner Den Helder ‘in de bijstand’ duur te staan

Redactie

Hollands Kroon peilt mening van inwoners en ondernemers

Redactie