Gemeente Den Helder, aangevraagde omgevingsvergunning, kappen van één grauwe abeel vlakbij Duinroosstraat 285 (perceel F633) in Den Helder

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Den Helder. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Den Helder
  2. 1f7a8996eb4daa0c2bfa3e5bd5e31309
  • Onderwerp: kapvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Kennisgeving ingediende aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: vlakbij Duinroosstraat 285 (perceel F633) in Den Helder, kappen van één grauwe abeel Datum ontvangst: 07-09-2023 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvraag nog geen besluit is genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Als u wilt langs komen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum telefoon 14 0223 voor een afspraak.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nkactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen